fbpx

Děkujeme Vám za vyplnění přihlášky do spolku. Na Vámi zadaný email byla odeslána rekapitulace. V případě, že jste email neobdrželi, kontaktujte prosím naši podporu helpdesk@sportparkhit.cz.


  Přihláška do spolku SK HIT Hradec Králové, z.s.

  se sídlem Hradecká 775/115, 500 11, Hradec Králové
  reg. Krajským soudem v Hradci Králové dne 1.12.2017 pod č. j. L 11555/RD4/KSHK
  IČO 06652115

  TenisBadmintonBeach volejbal

  a)
  potvrzuji, že jsem se seznámil/a s platnými Stanovami spolku SK HIT Hradec Králové, z.s., se sídlem Hradecká 775/115, 500 11, Hradec Králové, IČO: 06652115 (dále jen „Spolek“), respektuji je a zavazuji se, že k nim okamžikem vzniku členství v plném rozsahu přistupuji a budu je jako člen Spolku dodržovat. Dále udělením tohoto souhlasu podepisuji tuto přihlášku a žádám o přijetí za řadového člena Spolku. Stanovy Spolku jsou trvale zveřejněny na internetových stránkách Spolku www.skhit.cz

  b)

  beru na vědomí a potvrzuji, že v souvislosti s mým členstvím ve Spolku budou zpracovávány mé osobní údaje za podmínek uvedených v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů/Souhlas se zpracováním osobních údajů, se kterým jsem se seznámil, a dále uděluji Spolku veškeré souhlasy se zpracováním osobních údajů uvedené v tomto dokumentu. Informace o zpracování osobních údajů/Souhlas se zpracováním osobních údajů jsou trvale zveřejněny na internetových stránkách Spolku www.skhit.cz

  Potvrzuji, že shora uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.


  Kliknutím na tlačítko „ODESLAT“ udělujete souhlas pro vstup člena do Spolku. Na Vámi uvedené a ověřené emailové spojení přijde potvrzovací email s rekapitulací. V případě požadavku na jiné podmínky členství či zpracování Vašich osobních údajů, lze tento požadavek projednat pouze osobně na adrese sídla Spolku.