fbpx

PRAVIDLA REZERVACÍ

Rezervace je možná buď online na webových stránkách https://www.onlinememberpro.cz/sportparkhit/ nebo telefonicky na recepci areálu. Online rezervace můžete provádět pouze jako registrovaný uživatel. Registraci provedete na recepci, kde Vám recepční sdělí další instrukce. Rezervaci můžete provádět pouze tehdy, pokud máte dostatečnou výši kreditu na svém klientském účtu (alespoň ve výši požadované rezervace), maximálně 2 týdny dopředu. Na některé aktivity není možné zadat rezervaci přes tento systém (např. masáže). Informace najdete v poznámkách u jednotlivých aktivit.

Po přihlášení do on-line rezervačního systému máte přehled nad všemi svými rezervacemi, které můžete spravovat, a případně si je přesunout na náhradní termíny. Zájemci o rezervace neváhejte!!!

Dlouhodobé rezervace řešte, prosím, přímo s managementem SPORTPARKU HIT. Požadavky na dlouhodobé rezervace se zasílají před danou sezónou na email rezervace@sportparkhit.cz, konkrétně do 10.9.2023 na zimní sezónu a do 11.3.2024 na letní sezónu. Vzhledem k velkému zájmu lidí o naše sportoviště Vás prosíme, abyste se při požadavcích na dlouhodobou rezervaci pokusili napsat co možná největší rozpětí termínů (dny i časy), abychom mohli vyhovět co největšímu počtu klientů.

Při včasném zrušení rezervace je možné vybrat si náhradní termín, kdy klient službu využije. Náhradní termíny pronájmů kurtů pro dlouhodobé rezervace lze vybrat v jakoukoliv neobsazenou hodinu v průběhu sezóny. Náhradní hodina tedy není účtována (je hrazena kreditem z řádně omluvené rezervace). Hradí se pouze případný doplatek, který vznikne při odehrání náhradní hodiny v dražším časovém pásmu než je dlouhodobě rezervovaná hodina.

OBECNÉ PODMÍNKY

  • Všechny ceny jsou udávané za 1 hodinu, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  • Ceny hodin pro dlouhodobé rezervace jsou vždy nižší než rezervace jednotlivých hodin – viz ceník.
  • Dlouhodobé rezervace (vždy na celou sezónu dle jednotlivých sportů) jsou počítány včetně všech prázdnin a svátků (pouze o Vánocích v termínu 24.-26.12.2022 je areál zavřený, a tudíž nejsou rezervace počítány).
  • Platbu za dlouhodobou rezervaci a tenisovou/badmintonovou/beach volejbalovou školu je nutné zaplatit vždy před zahájením dané sezóny. Popřípadě lze řešit individuálně s manažerem areálu.
  • Rezervaci je možné zrušit nejdéle do 18 hodin předcházejícího dne, jinak bude účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny kurtu při další návštěvě, popřípadě bude částka stržena z kreditu uloženého na účtu klienta.
  • Storno hodin provedete dle zmíněných pravidel buď online ve Vašem klientském účtu nebo emailem na info@sportparkhit.cz .