• Všechny ceny jsou udávané za 1 hodinu, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  • Dlouhodobé rezervace (vždy na celou sezónu dle jednotlivých sportů) jsou počítány včetně všech prázdnin a svátků (pouze o Vánocích v termínu 24.-26.12.2018 je areál zavřený, a tudíž nejsou rezervace počítány)..
  • V rámci dlouhodobé rezervace má každý klient možnost vyjmout na začátku sezóny konkrétní termíny, o kterých předem ví, že je nebude moci odehrát.
  • Platbu za dlouhodobou rezervaci a tenisovou/badmintonovou/beach volejbalovou školu je nutné zaplatit vždy před zahájením dané sezóny. Popřípadě lze řešit individuálně s manažerem areálu.
  • Členství lze platit buď ročně nebo čtvrtletně.
  • Rezervaci je možné zrušit nejdéle do 18 hodin předcházejícího dne, jinak bude účtován storno poplatek ve výši 100%.
  • Storno hodin provedete dle zmíněných pravidel buď online ve Vašem klientském účtu nebo emailem na info@sportparkhit.cz .

Dlouhodobá rezervace